ZAMEK W NOWYM SĄCZU

Do popularnych obiektów zlokalizowanych nad Dunajcem zaliczyć należy między innymi Zamek w Nowym Sączu, który jest zamkiem królewskim wzniesionym przez króla Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z zapiskami historycznymi, budowla ta powstawała w latach 1350 – 1360. Zbudowana została na rozwidleniu dwóch rzek- Dunajca oraz Kamienicy. Jest to obiekt wzniesiony na skarpie w obrębie fortyfikacji montaż drzwi Gdynia miejskich miasta. Warto wspomnieć, że zamek posiadał dwie narożne baszty. Dodatkowo znajdował się na jego terenie także obiekt mieszkalny i przedzamcze. Na chwilę obecną znajdują się tam resztki murów obwodowych. Dodatkową atrakcją jest także Baszta Kowalska, także nadal dostępna i możliwa do zwiedzenia. Nie zapominajmy również o niesamowicie ciekawym obiekcie, jakim jest park miejski. Zamek królewski w Nowym Sączu powstały w drugiej części stulecia szesnastego znajduje się na terenie dawnego województwa krakowskiego, w powiecie sądeckim. Jego dokładna lokalizacja to północno-zachodnie obszary miasta. Poprzez specyfikę budowy obiektu, budowla ta stała się częścią systemu obronnego miejskich murów, która posiadała oddzielającą ją od reszty miasta fosę. Ponadto wybudowano także bezpośrednio przy obiekcie mury z bramą. Warto wspomnieć, iż zamek królewski w Nowym Sączu przez wiele lat stanowił miejsce urzędowania starosty grodowego, kasztelanów oraz urzędu grodzkiego. Za jednego z najsłynniejszych gości przebywających w tym obiekcie, warto uznać Ludwika Węgierskiego.

Autor:

Zobacz stronę autora: butla z tlenem medycznym