ZAMEK DUNAJEC

Zamek Dunajec z języka łacińskiego określano najpierw mianem Castrum de Dunajecz. Był to średniowieczny obiekt, jaki stanowił potężną warownię ulokowaną w rejonie Zbiornika Czorsztyńskiego a więc dzisiejszego Jeziora Czorsztyńskiego. Dokładniej rzecz biorąc, budowla ta ulokowana była na prawym brzegu. Zamek umiejscowiony został na wsi Niedzica. Był to prawdopodobnie budynek powstały z inicjatywy Kokosza Berzeviczego. Jak można przypuszczać, kiedyś w tym miejscu funkcjonowała dawna budowla obronna. Warto wiedzieć, że zgodnie z legendami, zamek ten przetrzymywał Inków, co rzekomo miało miejsce w osiemnastym stuleciu. Historia wskazuje, że zamek ten powstał w standardowym średniowiecznym stylu. Określenie zamek Dunajec natomiast po raz pierwszy użyto w pojęciu łacińskim, które wyżej przytoczyliśmy i miało to miejsce w pierwszej połowie czternastego stulecia. Dokumenty historyczne wskazują iż był to rok 1325. Jednym z popularnych władców zamku nad Dunajcem okazał się Piotr Schwarz z Berzeviczych, pełniący funkcję podskarbiego Zygmunta Luksemburskiego. Mniej więcej w 1209 roku ulokowana została Niedzica i wyżej wymienieni władcy władali nie tylko zamkiem nad Dunajcem, ale całą tą miejscowością. Generalnie zamek na samym początku przez długi czas pełnił funkcję strażnicy na granicy z naszym krajem.

Autor:

Zobacz stronę autora: https://mieddent.pl/cennik/