ZAMEK W ROŻNOWIE

Do popularnych rodzajów obiektów zamkowych, które warte są obejrzenia zaliczyć należy między innymi zamek w Rożnowie. Jest to kompleks o charakterze zabytkowym, który usytuowany jest nad Dunajcem, a dokładniej występuje na terenie powiatu nowosądeckiego, na terenie regionu małopolskiego. Na dziś dzień po dawnym zamku pozostały jedynie ruiny. To średniowieczna budowla o charakterze rycerskim, która wybudowana została w czternastym stuleciu. Był to tak zwany zamek górny, który powstał jako pierwszy, natomiast w szesnastym wieku stworzony został renesansowy zamek fortyfikacyjny, który określać zaczęto mianem zamku dolnego. Warto wspomnieć także o zabytkowej w swym wyglądzie strażnicy, jaka powstała na wzgórzu nad Dunajcem dokładnie w trzynastym stuleciu. Kiedyś stworzył ją ród Gryfitów. Jest to kamienna budowla, jaka powstała w stylizacji typowo gotyckiej. Zamek natomiast powstał na kształcie prostokąta. Jego wymiary wynosiły czterdzieści cztery a dwadzieścia metrów. Najpierw właścicielem tego obiektu był Piotr Kurowski, a przejęcie przez niego budowli nastąpiło w roku 1409. W 1410 roku natomiast przejął on również dobra w Gródku nad Dunajcem. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż późniejszymi właścicielami nie tylko opisywanej tu budowli, ale ogólnie wielu obiektów nad Dunajcem był ród Wydżgów.

Autor:

Zobacz stronę autora: frezowanie CNC