ZAMEK W ZABRZEŻY

Zamek w Zabrzeży jest to obiekt, który kiedyś funkcjonował jako jeden z ciągu rozmaitych budowli o charakterze rycerskim, zaliczany do zamków nad Dunajcem. Nieprzypadkowo używamy formy przeszłej, bowiem na dziś dzień obiekt ten nie funkcjonuje. Nie istnieją nawet jego ruiny. Obiekt ten był natomiast średniowieczną budowlą, która znajdowała się na https://sklepswanson.pl/pl/p/Swanson-Cytrynian-magnezu-225mg120kaps/77 terenie powiatu nowosądeckiego, a dokładniej w miejscowości Zabrzeż, to jest na jednej z wsi województwa małopolskiego. Już dziś po obiekcie nie ma żadnej pozostałości, jest to zamek ujęty natomiast w katalogu grodzisk oraz zamczysk w Karpatach. Zamek wzniesiono stulecia temu na szczycie Babiej Góry. Znajdował się on na lewym brzegu Kamienicy. Niedaleko znajdowało się ujście tej rzeki do Dunajca, dlatego też zamek uznawany był za jeden z ważniejszych obiektów z kategorii zamki nad Dunajcem. Musimy wspomnieć, że imponująca była wysokość fortyfikacji- prawie 100 metrów nad poziomem powierzchni doliny. Najpierw w miejscu późniejszego zamku znajdowało się grodzisko pochodzące z epoki łużyckiej. Z kolei z czasem zaczęto tam tworzyć zamek z prawdziwego zdarzenia. Pierwsze roboty nad obiektem obronnym rozpoczęły się w wieku trzynastym. Pieczołowite prace sprawiły, że budowla zyskała funkcję rezydencji dla rycerzy. Jej mury obronne wykonane z kamienia miały grubość do 3,5 metra.

Autor:

Zobacz stronę autora: http://www.metalware.pl/produkty