ULOKOWANIE ZAMKÓW NAD DUNAJCEM

Do popularnej sieci zamków rycerskich stworzonych w okresie średniowiecza i prowadzących nad Dunajcem przez szereg rozmaitych miejscowości zalicza się wielorakie budowle, które w niektórych przypadkach pozostały po dziś dzień, a w pewnych nie ma po dawnych obiektach obronnych żadnych pozostałości. Nie udało się w niektórych przypadkach zachować nawet ruin. I tak w ciągu dawnego szlaku handlowego biegnącego w kierunku Węgier warto wyszczególnić Zamek w Czorsztynie- świetną pamiątkę, którą można oglądać po dziś dzień. Do tego dochodzi równie ciekawie prezentujący się zamek Trzewlin, jaki usytuowany jest w miejscowości Wielka Wieś. W Melsztynie natomiast powstał zamek melsztyński, który jest aktualnie w ruinach. Istotnym obiektem okazuje się także zamek w Czchowie oraz zamek Tropsztyn, jaki umiejscowiony jest w Wytrzeszczce. Ten drugi z wyżej wymienionych obiektów udało się odrestaurować. Zamek w Rożnowie natomiast zachował się w ruinach, zaś zupełnie już dzisiaj nie funkcjonuje i nie ma po nim śladu – zamek w Gródku nad Dunajcem. Taki sam los spotkał ciekawie niegdyś prezentujący się zamek w Kurowie, a dokładniej zamek na Kurowskiej Górze. Ruiny pozostały po zamku w Nowym Sączu, który jest obiektem królewskim. Nie możemy także zapomnieć o nieistniejącym zamku w Zabrzeży, ruinach Zamku Pienińskiego oraz odrestaurowanym zamku w Niedzicy.

Autor: