ULOKOWANIE GRODZISK NAD DUNAJCEM

Grodziska nad Dunajcem to miejsca wartościowe do obejrzenia z historycznego i zabytkowego punktu widzenia. Naprawdę mają one sporo do zaoferowania turystom zaintrygowanym tym, jak niegdyś wyglądał system obronny naszego kraju. Musimy wspomnieć, że grodzisk nad Dunajcem naprawdę było w historii sporo, a wszystkie one powstawały na popularnych wzniesieniach, Dystrybutor chemii gospodarczej malowniczych wzgórzach rzeki. Ponadto wyszczególnić można również trochę pozostałości grodzisk, jakie znajdują się w dolinie Dunajca. W tym przypadku mówi się zwłaszcza o obiektach pochodzących z epoki łużyckiej oraz budowlach datowanych w historii ich powstawania na okres wczesnego średniowiecza. Wartym wyróżnienia grodziskiem na pewno jest Wojnicz. Tam można zaobserwować pozostałości po dawnym wielkim grodzisku, które pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i prawdopodobnie zbudowane zostało w dziesiątym stuleciu, Powstało ono na wyspie ciągnącej się parę metrów nad bagnami Dunajca. Był to gród kasztelański. Dzięki jego stworzeniu, zbudowano ogólnie miasto Wojnicz. Równie ciekawy jest inny gród- Zawada Lanckorońska, który powstawał w okresie IX – X stulecie. Stworzony został na szczycie Zamczysko. Białawoda natomiast to resztki grodu łużyckiego, który usytuowany został na Białowodzkiej Górze. Kursów z kolei to pozostałości po łużyckim grodzisku ulokowanym na Kurowskiej Górze.

Autor:

Zobacz stronę autora: strefa konsultantki